آینده‌ پژوهی مدیریت مکان‌ محور هوشمند شهری: واقعیت مجازی، افزوده و متاورس
 
 
"آینده‌ پژوهی مدیریت مکان‌ محور هوشمند شهری: واقعیت مجازی، افزوده و متاورس"
دکتر آرا تومانیان و دکترعلیرضا فریدونیان
ساعت 13:30 تا 15، سه‌شنبه دوم خرداد 1402
در هفتمین کنفرانس سیستم‌های اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق
https://www.7gis-c.ir/7gis/fa-ir
تعداد بازدید:
1294
تاریخ:
1402/03/03