قطب طراحی و شبیه سازی سامانه های فضایی
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
رویدادها
'NoData' not found in DataDic
...سایر موارد
نشانی:تهران، بزرگراه شهید زین الدین شرق، خروجی احسان - حکیمیه، دوراهی رهبر، بلوار دانشگاه، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد